Browsing All posts tagged under »Yên Ca Hành – [ 燕 歌 行 ]«

[Yến Ca Hành ] Đệ tam chương : Tương Liếc Nhận Huyết Đều – 10

Tháng Bảy 26, 2011

3

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ tam chương : Tương Liếc Nhận Huyết Đều 10 – Thiên vân thập tam kiếm   Sáng sớm, tia nắng ban mai len […]

[ Yến Ca Hành ] Chương 2 Đồ Mĩ Giới Hoan Nhan – 9

Tháng Tư 11, 2011

5

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch   *** Đôi lời : Tịch đangở nửa cuối học kì    , thời gian không có dư dả nên sẽ không làm đổ […]

[ Yến Ca Hành ] Chương 2 Đồ Mĩ Giới Hoan Nhan – 7

Tháng Chín 24, 2010

4

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan 7. H ….xí nhầm…là Tình dĩ vãn , triều nan tích Lúc Cố Tích Triều […]

[Yến Ca Hành ] Chương 2 Đồ Mĩ Giới Hoan Nhan – 6

Tháng Tám 29, 2010

2

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan 6. Tử sinh luôn thay đổi Thích Thiếu Thương   cùng Cố Tích Triều hai người […]

[Yến Ca Hành] Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan – 5

Tháng Tám 1, 2010

8

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan 5.” Thiên phòng nan phòng” Hà Vô Ngạn Tuyết rơi nặng hạt , khí trời […]

[ Yến Ca Hành ] Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết – 4

Tháng Bảy 17, 2010

7

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công * Edit : Tịch **** Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết 4. Đều không phải bằng hữu Hà Tiếu Ngã thấy ba người […]

[ Yến Ca Hành ] Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết – 2

Tháng Sáu 29, 2010

6

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch **** Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết 2. Nàng đã lấy người khác Mấy chén rượu nhạt lót bụng, trên […]