Browsing All posts tagged under »Yên Ca Hành – [ 燕 歌 行 ]«

[Yến Ca Hành ] Đệ tam chương : Tương Liếc Nhận Huyết Đều – 10

Tháng Bảy 26, 2011

3

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ tam chương : Tương Liếc Nhận Huyết Đều 10 – Thiên vân thập tam kiếm   Sáng sớm, tia nắng ban mai len […]

[ Yến Ca Hành ] Chương 2 Đồ Mĩ Giới Hoan Nhan – 9

Tháng Tư 11, 2011

5

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch   *** Đôi lời : Tịch đangở nửa cuối học kì    , thời gian không có dư dả nên sẽ không làm đổ […]

[ Yến Ca Hành ] Chương 2 Đồ Mĩ Giới Hoan Nhan – 7

Tháng Chín 24, 2010

4

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan 7. H ….xí nhầm…là Tình dĩ vãn , triều nan tích Lúc Cố Tích Triều […]

[Yến Ca Hành ] Chương 2 Đồ Mĩ Giới Hoan Nhan – 6

Tháng Tám 29, 2010

2

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan 6. Tử sinh luôn thay đổi Thích Thiếu Thương   cùng Cố Tích Triều hai người […]

[Yến Ca Hành] Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan – 5

Tháng Tám 1, 2010

8

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch Đệ nhị chương : Đồ Mỹ Giới Hoan Nhan 5.” Thiên phòng nan phòng” Hà Vô Ngạn Tuyết rơi nặng hạt , khí trời […]

[ Yến Ca Hành ] Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết – 4

Tháng Bảy 17, 2010

7

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công * Edit : Tịch **** Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết 4. Đều không phải bằng hữu Hà Tiếu Ngã thấy ba người […]

[ Yến Ca Hành ] Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết – 2

Tháng Sáu 29, 2010

6

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Edit : Tịch **** Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết 2. Nàng đã lấy người khác Mấy chén rượu nhạt lót bụng, trên […]

[ Yến Ca Hành ] Đệ nhất chương : Tiểu Lâu Kim Dạ Hữu Tuyết – 1

Tháng Sáu 20, 2010

7

Yến ca hành Tác giả : Flyshazi Thể loại : Thích Cố  đồng nghiệp văn , nhất công nhất thụ , cường  mĩ thụ , mặt dày công Vô cùng cảm tạ bạn Tieula của  Tieula.wordpress.com đã cung cấp nguồn (công đức vô lượng a ) Edit : Tịch **** Đệ nhất chương : Tiểu […]

Sơ lược về Thích Cố nhị vị đại gia

Tháng Sáu 9, 2010

31

Thích Cố hai vị ấy  là ai? Thích Cố nhị vị đại gia vốn là hai nhân vật chính trong bộ truyện Nghịch Thủy Hàn nằm trong Tứ đại danh bộ hệ liệt của lão gia Ôn Thoại An , tình thù yêu hận tá lả , dây nhợ ân oán  lằng nhằng , giang […]