Browsing All posts tagged under »Kiền sài liệt hỏa«

[ Kiền sài liệt hỏa ] – Lãnh Hương Trần – Văn án

Tháng Chín 17, 2010

14

Kiền sài liệt hỏa (干柴烈火 ) ( Củi khô lửa bốc ) Tác giả:Lãnh Hương Trần Tình trạng: hoàn Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, trung khuyển công chanh chua thụ , H văn nóng bỏng xịt mấu mũi , pink ,  HE Văn án: Thật sự là phúc bất trùng lai ,  […]