Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 29th, 2011«

[ Lui tán đi , bi kịch ] Chương 12 : Tay bánh bao dẫn phát bi kịch ( trung )

Tháng Sáu 29, 2011

10

 Chương này thấy 2 đứa đối đáp mà đau cả bụng   *** Tay phải cùng tay trái  tay nào làm chuyện nhiều hơn ? Ngoại trừ thuận tay trái, những người khác đều trả lời tay phải.   Ngôn Tư Diễn nhìn nhìn cánh tay phải bị bao thành nắm của mình , lại nhìn […]