Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 25th, 2011«

[ Lui tán đi , bi kịch ] Chương 11 : Tay bánh bao tay dẫn phát bi kịch (thượng) . . .

Tháng Sáu 25, 2011

8

Dạo này lười kinh khủng , thậm chí trong đầu có ý nghĩ là bỏ WP … Nhưng vì bản mặt hãm tài của anh Tần nên típ tục lết , tốc độ hơi chậm tí nga!! ***   Sáng sớm Ngôn Tư Diễn liền bưng lấy cặp giò tê liệt như vừa bị tai […]