Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 14th, 2011«

[ Lui tán đi , bi kịch ] Chương 9 : song trọng tiêu chuẩn

Tháng Sáu 14, 2011

9

***   Ngồi bên trong văn phòng tổng giám đốc so với ngồi trong văn phòng trợ lý càng không được tự nhiên, Ngôn Tư Diễn vuốt vuốt con chuột, nhìn văn bản tài liệu lưu trữ trong máy vi tính, thống khổ vạn phần tưởng niệm khoảng thời gian ngọt ngào khi đi làm […]