Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 11th, 2011«

[ Lui tán đi, bi kịch ] Chương 8 : Mất mặt ah, quỷ huynh . . .

Tháng Sáu 11, 2011

7

Theo lịch thì hôm qua phải post , nhưng ta bệnh mới dậy  nhức đầu quá nên chương 9 chắc tuần sau mới có , ta sẽ cố !! ***   Ngôn Tư Diễn đời này hận nhất đúng là cẩu huyết* điện ảnh, nhưng mà hắn  lại luôn luôn  gặp mấy loại sự tình […]