Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 3rd, 2011«

[ Lui tán đi , bi kịch ] Chương 5 :Loại dự cảm “Đáng sợ”. . .

Tháng Sáu 3, 2011

6

***   Ngôn Tư Diễn từ nhỏ có thể chứng kiến một ít loại …ma quỷ hoặc đáng yêu hoặc không đáng yêu, nhưng mà hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc hắn còn rất nhỏ, lúc đó hắn ở nông thôn, do gia gia(ông) nãi nãi(bà) nuôi, bởi vì người nghịch ngợm, chạy […]