Browsing All Posts published on »Tháng Hai 28th, 2011«

[Trích dẫn ] Bất đồng ngôn ngữ – tình yêu vượt qua mọi giới hạn

Tháng Hai 28, 2011

5

Đây là một ví dụ cụ thể chứng  minh tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản ngăn cách  dù cho đó là ngôn ngữ để có thể hiểu được tiếng lòng của người mình yêu thương …   “Tính danh, nói cho trẫm ngươi đích tính danh!” “Ahhh. . . . . . […]