Browsing All Posts published on »Tháng Hai 20th, 2011«

[Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Bản sắc nam nhi (5)

Tháng Hai 20, 2011

20

Chế độ thê nô muôn năm !!! Bầu chọn Thích Thiếu Thương đại đương gia làm chủ tịch hội thê nô =)) * tiểu Lộc Lộc nhà mình có bị gọi là thê nô hem ta *   ***** Thanh Vân sau khi liên tục ở bên cạnh Vương gia làm  vài ngày  thiếp thân […]