Browsing All Posts published on »Tháng Chín 27th, 2010«

[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Phiên ngoại : Nạp thiếp ( hạ )

Tháng Chín 27, 2010

13

Hôm qua mải coi Nhất Võng Khuynh Tâm nên chưa có làm …. thui ngày mơi post hen !!!! Cười phi thường duyên dáng !!! Ta tiếp tục cười !! Ta vừa cười vừa lui !! Ta lui Ta lui Ta lui lui!!! Ta vẫn còn đang tiếp tục lui a lui !! Ta vừa […]