Browsing All Posts published on »Tháng Chín 22nd, 2010«

[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Phiên ngoại : Thiệt tình chơi trốn tìm ( hạ )

Tháng Chín 22, 2010

9

“Vẫn đều là ta , là ta  dùng cường thế yêu cầu  ngươi phải  ở bên cạnh  ta , trọn đời trọn kiếp . Ta mặc kệ ý  nguyện của ngươi , kỳ thật cũng là sợ nghe thấy ý nguyện của ngươi . . . . . .” “Nga, hiện tại muốn nghe ?” […]