Browsing All Posts published on »Tháng Chín 21st, 2010«

[ Mừng sinh nhật bạn ]

Tháng Chín 21, 2010

3

Cuối  cùng thì mình cũng đã già !! Hết teen rồi!! * khóc * Ta không muốn !! Ta không cần !!! Ta không thèm !! Ta muốn chết !!! Ta muốn xuyên không !! Ta muốn trọng sinh !! Ta muốn làm một con người mới * trẻ hơn * có thể ăn không […]

[Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Phiên ngoại : Thiệt tình chơi trốn tìm ( Thượng )

Tháng Chín 21, 2010

7

Nói cho mọi người khỏi lầm lẫn , thường thường mọi người có khái niệm phiên ngoại thường ngắn , chỉ khoảng 1- 2 chương , nhưng VGDTTTV nó khác biệt , chính văn của nó 1 cuốn , phiên ngoại cũng chiếm nốt 1 cuốn , mà phiên ngoại còn dài hơn chính văn […]