Browsing All Posts published on »Tháng Chín 20th, 2010«

[ Khất cái hoàng đế ] Vĩ thanh

Tháng Chín 20, 2010

17

Triền miên nối tiếp  triền miên, trải qua cả ngày bị cưỡng bức lợi dụng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, rốt cục xem như đã bị Lý Nguyên Lỗi nói động, nguyện ý cùng hắn  quay về Tây Hạ .  Phó Phong  ở dưới ánh mắt chúc phúc của Từ Lão , […]