Browsing All Posts published on »Tháng Chín 13th, 2010«

[ Khất cái hoàng đế ] Chương 9

Tháng Chín 13, 2010

4

Ráng kết trong tuần này !! yahoo!!!!! *** “Yêu thượng một người chính là tìm thấy  Kim Sơn?” Một mình tỉnh lại ở trên một cái giường lớn mềm mại mạ vàng  , Phó Phong lười biếng trở mình  , suy nghĩ sâu xa  những lời  đêm qua Lý Nguyên Lỗi hết nói lại nói, […]