Browsing All Posts published on »Tháng Chín 11th, 2010«

[Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 34 : Viên mãn

Tháng Chín 11, 2010

44

“Tiểu Quế Tử  ngươi nói nếu như ngươi chết, trẫm nên làm cái gì bây giờ?” “Trẫm sẽ học Trụ vương tửu trì nhục lâm , học Chu U vương phong hỏa hí chư hầu, để cho  dân chúng lầm than, nhượng người trong thiên hạ thương tâm cùng trẫm .” “… Không thể .Nếu  […]