Browsing All Posts published on »Tháng Chín 10th, 2010«

[ Thiên nhược hữu tình ] – Tiêu Đường Đông Qua

Tháng Chín 10, 2010

5

Hôm qua đọc xong , thấy có mấy câu hay lắm trích dẫn cho mọi người , mình hay bấn mấy câu của bãn Đông Qua !! *** Tiểu Quế Tử, ngươi nói xem nếu như ngươi chết rồi trẫm phải làm sao?…” “Trẫm sẽ đi học Trụ Vương tửu trì nhục lâm, học Chu […]