Browsing All Posts published on »Tháng Chín 9th, 2010«

[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 33 :Thích hoặc

Tháng Chín 9, 2010

43

Phi Dật là một hạt bụi vương vào trong mắt hắn, khi giấu ở trong đáy mắt thì đau đến không thể thấy rõ sự vật trước mắt. Khi  đem nó ra khỏi mắt rồi, lại không khỏi lệ tuôn mãi không thôi… Mọi người chắc cũng thắc mắc sao hum nay Tịch nó lại […]