Browsing All Posts published on »Tháng Chín 8th, 2010«

[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 32 : Tình thâm

Tháng Chín 8, 2010

29

” ….Tiểu Thất cái gì cũng không để vào mắt, chỉ đem Lan Khánh  đặt ở trong lòng; Hướng đến ai cũng không lo lắng, chỉ phiền não Lan Khánh  một người…” Tình yêu của Tịch với tiểu Thất tăng thành 100 % cũng bởi câu nói này , Tiểu Thất chính là người Tịch […]