Browsing All Posts published on »Tháng Chín 6th, 2010«

[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 30 : hợp tác

Tháng Chín 6, 2010

14

“Xin chỉ giáo cho?”Đậu chí híp mắt, nguy hiểm nói. Từ những câu hỏi của vị tổng quản này ,   chinh tây Đại tướng quân danh chấn tây nam  cũng ngửi được âm mưu  hương vị. “Tướng quân cảm thấy được tứ Vương gia Nam Cung Lộc là người như thế nào ?”Tổng quản hỏi. […]

[ vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 4 : Người hầu

Tháng Chín 6, 2010

2

Ngày hôm sau lúc  giữa trưa  , Đồng Quế  lay ta tỉnh lại . Ta thấy   Đồng Quế thần tình lo lắng  , còn chưa  hiểu được sao lại thế này, đã bị Đồng Quế    kéo vào  dục dũng. Đồng Quế    một bên giúp ta tẩy  thân mình một bên nói với ta: “Vương gia […]