Browsing All Posts published on »Tháng Chín 2nd, 2010«

[Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Phiên ngoại : Không muốn để ngươi chịu thương tổn ( hạ)

Tháng Chín 2, 2010

14

Lớp history  thật là địa ngục trần gian , chả hiều mẹ gì hết !! Tiểu Kê !! Tiểu Hắc !! cứu ta !!!! *** Quả nhiên, Đậu Văn Nguyệt  vừa vào cửa, liền đem pháo khẩu nhắm ngay vào  Lam Thường , hai người bắt đầu đấu nhau túi bụi. Ta  lạnh lùng nhìn […]