Browsing All Posts published on »Tháng Tám 22nd, 2010«

[ Mê Dương – Ngã bỉ nhĩ đại ] Phiên ngoại : Mĩ nhân kế

Tháng Tám 22, 2010

28

Như đã hẹn , quà ăn mừng over 100 000 pageviews nha , hic , trễ 1 ngày , tại vì vừa edit vừa nghe Evanescence , ko dậy nổi chút hứng thú , thề =)) Qùa này cũng dành tặng cho tình  yêu Saphia , vì lời hứa Mê Dương ngày đó !!! Warning […]