[Thông báo ] Gợi ý về pass post ở đây

Posted on Tháng Tám 18, 2010

16


Chào mọi người , sau này sẽ có rất nhiều chương bị set pass , để  tiện mọi người mò pass , ta để những lời gợi ý pass ở đây hen !!!

****

 

Khai trương đây : pass đầu tiên

[ Khất cái hoàng đế chương 8 – hạ ] : Nick name mà bạn Phong đặt cho bạn Lỗi ( không khó nhá , ai mà koi KCHD thì biết à )

như cũ , 1 ngày tháo pass

 

****

Pass Vương gia đích thiếp thân thị  vệ phiên ngoại bản sắc nam nhi  6

họ tên đầy đủ của anh nì

họ + tên liền nhau ko cách ko dấu ko hoa hòe gì sất

đây là số lượng từ

16

goodluck

***

 

Posted in: Uncategorized