Browsing All Posts published on »Tháng Tám 13th, 2010«

[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 16 : Nổi điên

Tháng Tám 13, 2010

15

Hôm qua bạn lôi hàng ra làm , ai ngờ tự nhiên vớ phải Ách Ba , thế là ngồi coi , gào rú , la hét , truyện Pink không tưởng , đáng yêu chết dc ,xem xong  thèm mì quá hà =)) Tình hình là sau khi nghiền ngẫm xong Báo Ân kí […]