Browsing All Posts published on »Tháng Tám 9th, 2010«

[ Vương gia đích thiếp thân thị vệ ] Chương 15 : Có biến

Tháng Tám 9, 2010

12

Nhưng dù sao Thích Cố vẫn là số 1 !!! yay yay yay ***** Ngồi trên xe ngựa hai ngày, rốt cục xa xa cũng đã thấy được thôn của ta  . Trước kia về nhà thăm người thân đều là đi bằng xe hàng , lần đầu tiên ngồi chiếc xe ngựa xa hoa […]