Browsing All Posts published on »Tháng Bảy 30th, 2010«

[ Just vote ] Bạn thích truyện nào trong wp này nhất ?

Tháng Bảy 30, 2010

9

Mọi người hãy vote đi , truyện có số vote  nhiều nhất sẽ được ưu tiên đẩy mạnh tốc độ , ngoài ra còn có câu hỏi phụ Có bao nhiêu người trả lời giống bạn ? Bạn có muốn góp ý gì thêm cho Tửu quán của bạn Tịch không ( ngoại trừ mấy […]