Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 26th, 2010«

Gợi ý pass đây !!!??!!!

Tháng Sáu 26, 2010

16

Hờ , vì là chương cuối rồi nên ta phải phá , biết hông ? ta vốn là kẻ ác mờ !! Dù sao thì cũng cho ta phá 1 lần đi nhờ , nhờ . Ta có thú vui tao nhã là phá thiên hạ mà , nói chung tóm lại là set pass […]

[Muốn ngủ liền ngủ ] Phiên ngoại

Tháng Sáu 26, 2010

20

Hờ hờ , tháo pass rồi đây ..trước khi mọi người xem , ta cho mọi người biết pass là gì nhá nhân tiện tuyên truyền dùm anh nó * hôn anh nghìn cái * Vị mĩ nhân ở hình trên là Lan Khánh ca ca ( hay còn gọi là anh Một ) , […]