Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 25th, 2010«

[Muốn ngủ liền ngủ ] chương 6 kết

Tháng Sáu 25, 2010

26

Hết thật rồi đấy , hơi buồn … *** Tuy rằng bảo hộ Hồng Tảo đào tẩu là  mệnh lệnh sống chết của Vương gia, nhưng nếu ngay cả Vương gia cũng  chết, cứu một tiên tiểu bất điểm trở về  cũng không có lợi gì . Nói không chừng Hoàng Thượng trong  cơn thịnh […]