Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 15th, 2010«

Cố Thích đồng nghiệp văn – Trích dẫn 2 : Tinh thần fang gơn vô đối của chị Vãn Tình

Tháng Sáu 15, 2010

7

*Tiếp tục đi lượm dép* Bạn muốn biết thế nào là fang gơn ? Bạn muốn biết thế nào là tinh thần fang gơn? Bạn muốn biết sức mạnh chân chính của fang gơn ? Hãy đọc để biết thế nào là fang gơn chân chính **** Trích dẫn : ….. Phó Vãn Tình ăn […]

[Thích x Cố ] Lam Kiều ( Thượng)

Tháng Sáu 15, 2010

1

Lam Kiều Tác giả : khuyết danh ( không biết á ) Độ dài : 1 chương(  thượng -hạ ) Thể loại : Thích Cố đồng nghiệp văn , tự kỉ văn , nhất công nhất thụ ********* Mùa đông qua đi , Thích Thiếu Thương cũng nhanh chóng gầy rộc đi . Người thứ […]