Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 14th, 2010«

Cố Thích đồng nghiệp văn – Trích dẫn H

Tháng Sáu 14, 2010

20

Bạn có đọc kĩ tiêu đề chưa? bạn có chắc là bạn muốn coi ? ****** Đây chỉ là trích dẫn thôi , bộ này ta vừa mới rờ tới khi nãy , đọc tới đây thì nhịn không nổi trích dẫn lên đây cho mọi người cùng ….. Trích dẫn: Đêm dài. Thích Thiếu […]

[Muốn ngủ liền ngủ ] chương 5 phần 5

Tháng Sáu 14, 2010

9

Thông báo : sau khi vùi đầu đọc sáu trăm mấy trang Trảm sầu  cùng hai ngày vật vã  thê lương  kêu gào cho nhân duyên  các anh thì kết quả là  mấy ngày  nay ta chỉ chạm vào những nhứ mang mác  Thích Cố thôi !!! nên hàng này là hàng cuối rồi !! […]