Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 13th, 2010«

[Muốn ngủ liền ngủ] Chương 5 phần 4

Tháng Sáu 13, 2010

7

Hôm qua lên nhà dì lao động công ích rồi bị kéo ở lại , thành ra cả ngày ngồi vêu mỏ chơi vì ko mang lap theo … mới biết không có lap chả làm gì được … cho ai đang hào hức muốn coi yến ca hành : đặt pass , đặt pass […]