Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 5th, 2010«

[ Đam mỹ ngắn ] Hảo Hữu – bạn tốt

Tháng Sáu 5, 2010

35

Lâu lâu đổi món nha bà con , ăn hoài xôi thịt với cả ngược luyến thì có mà chết =)) thật ra là đang làm cái MNLN nhưng nó hơi dài nên làm cái này post lên cho mọi người ( thấy mình tốt hem ) Tặng tình yêu to tát !! ko làm […]