Browsing All Posts published on »Tháng Sáu 4th, 2010«

[Khất cái hoàng đế ] chương 5 hạ

Tháng Sáu 4, 2010

18

Như đã  hứa , post  ( H) lên cho mọi người* cười * Tịch đã sửa lỗi sơ rồi , nhưng vì chap này ngâm hơi lâu nên ko muốn set pass nữa , thôi thì Kiwii vào thì beta dùm , nhớ để lại dòng chữ đã beta mầu xanh ở cuối để Tịch […]